Firma "Arhimonn" doo iz Novog Sada je registrovana za arhitektonsko projektovanje građevinskih objekata. Pretežna projektantska delatnost firme iz oblasti arhitekture omogućuje integrisanje različitih znanja i iskustava i iz drugih inženjerskih oblasti, koje su neophodne za uspešnu realizaciju konkretnog projekta. Poseban akcenat u svom radu "Arhimonn" doo stavlja na izradu medicinsko-tehnoloških projekata svih vrsta zdravstvenih objekata, kao i na potpunu usklađenost medinske tehnologije i funkcionalne arhitekture.

Ostvarujući uspešnu i višegodišnju saradnju sa ekspertima i stručnjacima različitih profila, "Arhimonn" doo je ostvario zapažene rezultate u projektovanju, a pri tome je veoma često povezivao, koordinirao ili sinhronizovao projektantski rad i iskustva stručno specijalizovanih timova. Timski rad koji podrazumeva spregu iskustva u projektovanju medicinske tehnologije i projektovanju programski orijentisane arhitekture, neprestano se unapređuje sa aktuelnim evropskim i svetskim standardima, trendovima i dostignućima iz ovih oblasti – kao i njihovom adekvatnom primenom u našoj zemlji.

Projektantski rad i organizacija rada na svakom arhitektonskom projektu zasniva se na širokom sagledavanju ukupne problematike realizacije arhitektonsko-građevinskih objekata, od idejnog rešenja – do finalnih detalja i opremanja enterijera objekata. Čitav proces integracije osnovnih urbanih parametara sa projektnim zadatkom investitora, uz sagledavanje karakteristika i mogućnosti lokaliteta, oblikuje se kroz proces projektovanja u skladnu, funkcinalno-estetsku arhitekturu.

Specifičnosti svakog pojedinačnog objekta, kako sa aspekta njegove tehnologije, funkcije ili estetike, ravnopravno se razmatraju i sa finansijskog aspekta prilikom izbora najoptimalnijeg projektantskog rešenja. Uštede koje se ostvaruju prilikom racionalizacije projekta višestruko premašuju cenu izrade projektno-tehničke dokumentacije, što je posebno od značaja za velike i javne objekte. Finansijske analize sagledavaju se u više etapa realizacije investicije, što je veoma značajno u formiranju predinvesticionih analiza i determinisanju mogućnosti za ostvarenje optimalnog rešenja. Izrada kvalitne tenderske dokumentacije, usklađene sa finansijskim programom i potencijalima Investitora, je osnovni preduslov za uspešno ostvarenje i zaključenje finansijskih planova izgradnje arhitektonsko- građevinskih objekata.

Arhimonn doo posebnu pažnju poklanja metodama izvođenja radova i ukupnoj materijalizaciji planiranih objekata, pri čemu se integralna arhitektonska rešenja eksterijera i enterijera oblikuju i usklađuju sa realnim modelom izvođenja radova. Pravilan odnos arhitektonskih rešenja enterijerske obrade, tehnološkog ili funkcionalnog opremanja i građevinske forme objekta donose pozitivan finansijski bilans. Pravilna primena, kvantitativni balans, kao i racionalan izbor planiranih klasičnih i savremenih građevinskih materijala i elemenata, uz kvalitetan izbor predviđene funkcionalne opreme objekta, značajno doprinose dugotrajnoj eksploataciji objekta, bez ponovnih ili naknadnih ulaganja.

Ekološki aspekt svakog projekta, sa istovremenom racionalizacijom potrošnje energije objekta sastavni su deo svakog arhitektonsko-funkcionalnog rešenja konkretnog objekta, koji projektuje "Arhimonn" doo. Moguće uštede i savremena tehnička rešenja razmatraju se kontinualno i sistematski, već od faze izrade idejnog projekta i progresivno implementiraju u fazi razrade projekta, sve do završnih detalja. Projektovanje uz primenu ekoloških i energetskih aspekata i pravila struke, značajno doprinosi humanizaciji ukupno planiranih prostora.

Razmatranje ukupne problematike investiranja, projektovanja i izgradnje i pronalaženje najcelishodnijih arhitektonskih rešenja za svaki objekat, su deo prakse i iskustava "Arhimonn" doo – pri čemu su uspešna realizacija i materijalizacija objekata jedini adekvatan rezultat uspešno urađenih projekata. Projektovani i izvedeni objekti projektantskog tima "Arhimonn" doo poseduju i estetske i funkcionalne vrednosti, a uz poštovanje ekoloških aspekata i energetsku uštedu doprinose ostvarenju zapaženo pozitivne i primerne arhitektonsko-projektantske prakse.